Rodo

 1. Administratorem danych osobowych jest Jacek Kulig prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prokar Jacek Kulig ul. Dominikańska 12, 37-100 Łańcut
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a) realizacji umów i świadczenia usług dodatkowych, związanych ze złożonymi zamówieniami;
  b) rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń;
  c) przesyłania informacji dotyczących nowych towarów, usług oraz promocji;
  d) administracji portalami i stronami www klientów.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a) zgoda Klientów – w przypadku przesyłania informacji handlowych;
  b) zawarcie i wykonanie umowy – w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu jej realizacji;
  c) prawnie uzasadniony interes Administratora danych (marketing własnych produktów i usług).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne używane przez Administratora do bieżącej działalności;
  b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów i usług (wizytówki, pieczątki);
  c) administrator systemu płatności on-line;
  d) banki obsługujące transakcje bezgotówkowe;
  e) organy administracji publicznej o ile wynika to z przepisów prawa.
 5. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą:
  a) przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  b) do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu – w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych.
 7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym do dowolnego zaumatyzowanego przetwarzania wywołującego skutki prawne – „profilowania”), prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, może ona zostać w dowolnym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora danych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami